Rozmiar: A A
Kontrast: A
/
/
W służbie społeczności lokalnej

W służbie społeczności lokalnej

Od 28 lat dbamy o Wrocław i jego mieszkańców. Obszar naszych działań obejmuje m.in. ochronę spokoju mieszkańców i porządku w miejscach publicznych. Każdego dnia strażnicy miejscy współdziałają z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli. Zależy nam na budowaniu i podnoszeniu jakości życia mieszkańców, studentów, turystów, jak i osób przebywających czasowo w naszym mieście.

Współpracujemy z:

 • Policją
 • Radami Osiedli Wrocławia
 • Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego
 • Placówkami oświatowymi
 • Organizacjami pożytku publicznego
 • Stowarzyszeniami na rzecz ochrony praw zwierząt
 • Fundacjami
 • i oczywiście mieszkańcami

SPRAWY MIESZKAŃCÓW TRAKTUJEMY PRIORYTETOWO

Staraż Miejska Wrocławia prowadzi działania profilaktyczne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Pomoc dzieciom w drodze do szkoły, jak również kontrole otoczenia placówek, to zadania stałe naszych strażników. Współdziałamy z gronem pedagogicznym, z organizacjami społecznymi prowadzącymi świetlice środowiskowe. Strażnicy prowadzą zajęcia profilaktyczno – prewencyjne oraz zajęcia tematyczne, przed feriami zimowymi przypominaj

Celem prowadzonych zajęć jest:

 • Przewidywanie zagrożeń
 • Uświadomienie o zagrożeniach występujących zarówno w szkole jak i poza nią
 • Unikanie zagrożeń
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu
 • Przedstawienie odpowiedzialności karnej za niektóre wykroczenia
 • Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom na terenie szkół
 • Ograniczenie skali zjawisk i zachowań szczególnie dzieci i młodzieży, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia

Straż Miejska Wrocławia od wielu lat prowadzi również zajęcia profilaktyczno – prewencyjne skierowane do różnych grup:

 • Bezpieczny Senior
 • Eko Senior
 • Historia Miasta Wrocławia
 • Władza rodzicielska – Odpowiedzialność karna nieletnich
 • Cyberprzemoc – Prawo w sieci
 • Narkotyki / Dopalacze / Środki psychoaktywne
 • Mowa nienawiści
 • Czyste powietrze / Spalanie odpadów
 • Bezpieczna kobieta w mieście

Bloki tematyczne zajęć:

 • Bezpieczna droga do szkoły
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Bezpieczny rowerzysta (karta rowerowa)
 • Bezpieczne wakacje / Bezpiecznie nad wodą / Bezpieczny turysta
 • Bezpieczne ferie zimowe
 • Bezpieczna szkoła i dom – (bezpieczne zachowania)
 • Uwaga groźny pies
 • Obcy wokół nas (zasada ograniczonego zaufania wobec obcych)
 • Eko Strażnik (segregacja odpadów, czyste powietrze, spalanie odpadów)
 • Mini Ratownik (udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej)
 • Cyberprzemoc – Zagrożenia w sieci (internet, telefon komórkowy)
 • Mowa nienawiści (zagrożenia, przeciwdziałanie)
 • Bądź świadomy – odpowiedzialność karna nieletnich za popełniane wykroczenia
 • Stop przemocy – Agresja rówieśnicza (sprawcy i ich ofiary)
 • Uzależnienia (narkotyki, tytoń, alkohol, dopalacze)
 • Grupy destruktywne – Sekty kryminogenne
 • Subkultury młodzieżowe
 • Straż Miejska we Wrocławiu – rola i działania w gminie (zapoznanie uczniów z zakresem działań Straży Miejskiej oraz jej uprawnień, zadań i obowiązków na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa w gminie
 • Historia Miasta Wrocławia / Szlakiem Wrocławskich Krasnali

Zgłoszenia całodobowe

Zadzwoń do nas: 986
lub wyślij SMS: 608 302 302
interwencje@smwroclaw.pl

Weź dopłatę i zmień piec

Dowiedz się, jak wymienić swój stary piec z dofinansowaniem.
Dowiedz się więcej

Tu zgłosisz spalanie odpadów

Jeżeli jesteś świadkiem spalania odpadów, możesz zgłosić ten fakt.
Zgłoś sprawę!

Statyczny baner